0

 متناسب با کسب‌وکار خود از ما مشاوره کاملا رایگان بگیرید! مشاوره رایگان

با ماژول گفتگو اودو ارتباط تیم ها را تقویت کنید 

چت گروهی و خصوصی یکپارچه شده با تمام  ماژول‌های اودوو


با همکاران خود گفتگو کنید


ماژول گفتگو اودو یک ابزار ارتباطی قدرتمند

مباحثه بین کارمندان، مدیران و تمام سطوح شرکت خود انجام دهید. بر موضوعاتی که مورد بحث قرار گرفته و کلیه پیام‌های جدید مروری داشته باشید


چت آنلاین از هر ماژول اودو 

مکالمات را در سایر ماژول‌ها باز نگه دارید

مکالمه خود را در یک پنجره باز نگه دارید تا بتوانید به چت در سایر  ماژول‌های اودوو  ادامه دهید. 

ایجاد کانال‌ها و گروه‌های خصوصی