0

 متناسب با کسب‌وکار خود از ما مشاوره کاملا رایگان بگیرید! مشاوره رایگان

 صفحه اصلی منابع انسانی استخدام​

ماژول استخدام

با ماژول استخدام اودوو ERP آریا فن گستر، از رزومه تا قرارداد، روند استخدام خود را به راحتی انجام دهید.


     درخواست دمو ماژول منابع انسانی    

سازماندهی برنامه‌های شغلی
روند استخدام خود را مدیریت کنید

​‍‍با ماژول جذب و استخدام اودوو، صفحه شغلی خود را تنظیم کنید، لیست‌های شغلی خود را ارتقا دهید و به راحتی برنامه‌های ارسال شده را پیگیری کنید. هر متقاضی را دنبال کرده و یک بانک اطلاعاتی از مهارت‌ها ایجاد کنید. بدون نیاز به استخراج منابع استخدامی خود همه کارها را در داخل و به روش ساده و حرفه ای اداره کنید.

برخی از نمای ماژول استخدام


ماژول مرخصی آریا فن گستر