0

 متناسب با کسب‌وکار خود از ما مشاوره کاملا رایگان بگیرید! مشاوره رایگان

با ماژول خرید اودو به راحتی تأمین کنندگان و سفارشات خرید خود را مدیریت کنید


عملکرد زنجیره تأمین و موجودی خود را بهبود بخشید.


نمای ماژول خرید اودو

گردش کار خرید خود را خودکار کنید 

براساس سطح انبار خود به طور خودکار پیش فاکتور مورد نظر خود را به تأمین کنندگان ارسال کنید.

بسته به سطح انبار، قوانین لجستیکی، سفارشات فروش، سفارشات پیش بینی تولید و غیره، عملکرد خرید و موجودی را با قوانین خرید بهتر کنید. بسته به استراتژی های تولید و تحویل خود، روش‌های مختلف پر کردن مجدد برای هر محصول را انتخاب کنید.

با ماژول خرید اودو لیست قیمت‌ تأمین کننده‌های خود را دریافت کنید


با استفاده از تصمیمات خرید هوشمند، بهترین قیمتها را بگیرید.

برای تصمیم گیری‌های خرید هوشمندانه‌تر بر اساس تبلیغات، کمیت‌ها و شرایط ویژه قراردادها، به راحتی لیست‌های قیمت و منابع مراجعه کنندگان را وارد کنید. در دسترس بودن محصول در انبار تأمین کننده خود را ردیابی کنید و وضعیت سفارش خود را از داخل برنامه بررسی کنید. شما حتی می‌توانید قیمت فروش خود را بر اساس قیمت‌های تهیه کننده خود پایه گذاری کنید.