0

 متناسب با کسب‌وکار خود از ما مشاوره کاملا رایگان بگیرید! مشاوره رایگان

ماژول اتوماسیون بازاریابی اودو 

تجارت خود را خودکار کنید
ایجاد کمپین‌های خودکار و هدفمند


گردش کار خود را به صورت خودکار انجام دهید و تجارت خود را متناسب کنید 

پایگاه داده چشم انداز خود را بخش‌بندی کنید تا پیام مناسب را به چشم انداز مناسب در زمان مناسب منتقل کنید. گردش کار پیشرفته در بازاریابی را تنظیم کنید که در حدود چشم انداز شما باشد و فروش خود را به طور موثر پرورش دهید.

طراحی جذاب کمپین‌های ایمیل در عرض چند دقیقه


با استفاده از یک رابط بصری و آسان تنها با کشیدن و رها کردن بلوک‌های ساختار و، کنترل کامل بر محتوای ایمیل، طرح خود را به دست آورید.

از بلوک‌های ساختاری از پیش تعریف شده در  نرم افزار یکپارچه برنامه ریزی منابع اودو  برای ایجاد پاراگراف‌های مرتب، عملیات جذاب یا افزودن تصاویر بدون هیچ برنامه نویسی استفاده کنید.


خودکار کردن بیشتر از ایمیل


هرگونه اقدامی که برای ساده کردن جریان کار خود نیاز دارید، دنبال کنید

مشتری نهایی را ایجاد کرده و از گردش کار برای خودکارسازی کارهایی مانند حرکت سرنخ به سمت جلو در فروش، اختصاص چشم اندازهای مشغول به تیم فروش، به روزرسانی یک رکورد و موارد دیگر استفاده کنید.

بعد از باز شدن، کلیک کردن یا پاسخ دادن ایمیل، از عملیات برای انجام کارهای خاص استفاده کنید.


یک سیستم مدیریت سرنخ مؤثر با ماژول اتوماسیون بازاریابی اودو

یک رویکرد یکپارچه برای تولید، پرورش و تبدیل سرنخ به مشتری را فعال کنید.

تولید سرنخ

از طریق وب سایت اودوو، بازاریابی ایمیل اودوو و رویدادهای آن سرنخ‌های خود را هدایت کنید.

صلاحیت سرنخ

در  Odoo CRM بر اساس معیارهای جمعیت شناختی و رفتاری، امتیازات خود را کسب کرده و موارد مهم را به تیم‌های فروش خود اختصاص دهید. 

پرورش سرنخ

بخش کم کیفیت خود را با توجه به اهداف و علایق آنها دنبال کنید و آنها را از طریق کمپین‌های مربوط به پرورش سرنخ تغذیه کنید.

یکپارچه شده با دیگر  ماژول‌های اودوو


ح سابداری

یادآوری پرداخت و پیگیری‌های خود را خودکار کنید.  

فروشگاه

سبد خریدهای رها شده را با تبلیغات هدفمند بازیابی کنید.

میز کمک

در مورد وضعیت بلیط خود و حل مسئله به مشتریان خود اطلاع دهید.

رویدادها

در مورد وضعیت بلیط خود و حل مسئله به مشتریان خود اطلاع دهید.