0

 متناسب با کسب‌وکار خود از ما مشاوره کاملا رایگان بگیرید! مشاوره رایگان

صفحه اصلی منابع انسانی مرخصی

ماژول مرخصی

با ماژول مرخصی اودوو ERP آریا فن گستر، مرخصی‌ها، تعطیلات و غیبت کارمندان خود را مدیریت کنید.


    درخواست دمو ماژول منابع انسانی   

گزارش‌هایی را برای برنامه‌ریزی در نظر بگیرید

با ماژول مرخصی آریا فن گستر فرایند مرخصی و تعطیلات را آسوده مدیریت کنید

برای هر درخواست مرخصی کارمندان و حتی برای کل شرکت گزارش‌هایی با یک کلیک ایجاد کنید. با ماژول مرخصی آریا فن گستر از مرخصی‌ها آمار بگیرید. برای آینده برنامه‌ریزی کنید تا اطمینان حاصل کنید که بهره‌وری را در بالاترین سطح خود نگه خواهید داشت.

ماژول مرخصی آریا فن گستر


مرخصی کارمندان خود را هدفمندانه مدیریت کنید

ماژول مرخصی کارمندان آریا فن گستر

مدیریت مرخصی کارمندان در یک نگاه

با ماژول مرخصی اودوو روزهایی که توسط هر کارمند برای مرخصی رزرو شده است را پیگیری کنید. کارمندان درخواست‌های خود را وارد می‌کنند و مدیران فقط با چند کلیک آن‌ها را تأیید خواهند کرد. مدیران می‌توانند در یک نگاه حضور و عدم حضور کارمندان را بررسی کرده و شیفت‌های آن‌ها را جایگزین کنند.

دریافت گزارش، بررسی اجمالی و مدیریت مرخصی کارمندان فقط با یک کلیک

به کارمندان اجازه دهید تا درخواست‌های خود را برای مرخصی ثبت کنند و با ایمیل از آن مطلع شوند. تصمیم بگیرید که آن‌ها را تأیید کنید یا از آن‌ها امتناع ورزید. در صورت رد کردن درخواست می‌توانید برای کارمند مورد نظر توضیحاتی را ضمیمه کنید.

ماژول مدیریت مرخصی